Privacybeleid

Privacybeleid Carnavalsclub ‘t Skrothupke

Privacy beleid

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op ons. Carnavalsclub ’t Skrothupke verwerkt namelijk persoonsgegevens. Middels dit document informeren wij je over hoe Carnavalsclub ‘t Skrothupke deze gegevens verwerkt.

Privacy statement

Als Carnavalsclub ‘t Skrothupke verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met de (oud-)leden, carnavalsstichting Papgat, andere carnavalsverenigingen, -clubs en kapellen. Van deze carnavalsverenigingen, -clubs en kapellen worden alleen de contactgegevens van het secretariaat en de namen van de bestuursleden verwerkt. De gegevens van leden worden opgenomen in onze ledenadministratie. Je hebt altijd de mogelijkheid je eigen gegevens in te zien, te laten bewerken of af te laten schermen.

Lidmaatschapsregistratie

De lidmaatschapsregistratie van de leden verloopt mondeling of schriftelijk via de secretaris. Het bestuur heeft enkel inzicht in deze gegevens. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in een Excel-spreadsheet, welk eenmaal per jaar met alle leden wordt gedeeld. Carnavalsclub ‘t Skrothupke verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Financiële gegevens

Eenmaal per jaar worden de leden gevraagd hun contributie over te maken. Uitsluitend het bestuur heeft inzicht in de financiële gegevens. Direct na het beëindigen van het lidmaatschap worden deze financiële gegevens vernietigd.

Algemene gegevens contacten

Onder algemene gegevens worden uitsluitend de namen, adresgegevens, telefoonnummers en bijzondere data (datum aanvang lidmaatschap, geboortedatum, huwelijksdatum) van de leden verstaan. De algemene gegevens worden pas verwijderd indien een lid specifiek te kennen geeft dat zijn of haar gegevens verwijderd dienen te worden. De gegevens van oud-leden worden uitsluitend gebruikt om deze oud-leden over activiteiten georganiseerd door Carnavalsclub ‘t Skrothupke te informeren.

Beeldmateriaal

Carnavalsclub ‘t Skrothupke maakt als herinnering voor de leden tijdens activiteiten foto’s. Deze foto’s kunnen ook gebruikt worden ten behoeve van promotie van Carnavalsclub ‘t Skrothupke. Tevens kunnen deze foto’s geplaatst worden op de website van Carnavalsclub ’t Skrothupke of de facebook pagina of het twitter account. Het is te allen tijde mogelijk om reeds verstrekte toestemming in te trekken of geplaatst beeldmateriaal te laten verwijderen of “blurren”.

Communicatie

Het privacy beleid van Carnavalsclub ‘t Skrothupke is terug te vinden op de website van Carnavalsclub ‘t Skrothupke.

Datalekken

Indien sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform de “Meldplicht Datalekken” gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Na melding van een datalek worden de leden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid of inzage in gegevens, reageert Carnavalsclub ‘t Skrothupke binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.